Gizlilik ve Çerez Politikası & Kullanım Koşulları

 

 

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

&

KULLANIM KOŞULLARI

 

 

AMAÇ ve kapsam

 

https://www.itsmondaybox.com olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz.

 

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metninin MONDAY BOX  adına kayıtlı ve işletilen https://www.itsmondaybox.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız (“KULLANICI”) durumunda MONDAY BOX tarafından elde edilen kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) uyarınca hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizi bilgilendirmektir. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.

 

MONDAY BOX OLARAK ne TÜR BİLGİLER TOPLUYORUZ ve nasıl topluyoruz?

          Birçok standart web sunucusunda olduğu gibi https://www.itsmondaybox.com istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; IP adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standart bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. IP adresiniz ve diğer bilgiler, şahsi bilgileriniz ile ilişkilendirilmemektedir.

            Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. KVKK Madde 3 uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girer.

            MONDAY BOX tarafından kullanıcıların  ADI, SOYADI, ADRESİ, CEP TELEFON NUMARASI, SABİT HAT TELEFON NUMARASI, MAİL ADRESİ, ÖDEME BİLGİLERİ, BEĞENİ VE ŞİKAYETLERİ, SOSYAL MEDYA TERCİHLERİ,  YAŞI, AYLIK GELİRİ, CİNSİYET, EĞİTİM DURUMU, ÇALIŞMA DURUMU, MEDENİ DURUM, İLGİ ALANLARINIZ, KOZMETİK ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖRÜŞLERİNİZ, İNTERNETTEN NE SIKLIKLA ALIŞVERİŞ YAPTIĞINIZ, HANGİ KATEGORİDEKİ KOZMETİK ÜRÜNLERE İLGİ DUYDUĞUNUZ, CİLT VE SAÇ TİPİNİZ VE YAŞADIĞINIZ PROBLEMLER gibi bilgileri elde edebilir ve işleyebilir. Ayrıca yasal mevzuatın gerekli ve zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere Kullanıcılara ait kişisel veriler işlenmektedir.

Üye isimleri, e-posta adresi, telefon numarası, diğer iletişim bilgileri, araştırma kapsamında başlatılmış anketlerde verdiğiniz cevaplar tutulmaktadır. Bu bilgileri, taleplerinize veya bizimle iletişime geçtiğinizde size cevap vermek için, müşteri hizmetleri kapsamında veya istatistiksel amaçlarla, web sitemizi yönetmek için yönetimsel amaçlı analizler için, ürünlerimizi/hizmetlerimizi iyileştirmek için, teknik bilgilendirme/güncelleme, güvenlik alarmları, politika bilgilendirmelerindeki değişiklikleri ve yönetimsel mesajlar göndermek için kullanabiliriz.

Aynı zamanda profilinizi oluşturmak için yapılan anketler ve size yöneltilen kişisel sorular uygun ürünlerin tarafınıza ulaştırılması için kullanılmaktadır. Profilinizde verdiğiniz bilgiler sizi uygun markaların uygun ürünleriyle eşleştirir fakat asla markalara karşı mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. Profil bilgileri sadece analiz amaçlı kullanılmakta olup, istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamaktadır ve ilgili kayıtlar şirket politikamız ve çalışma işleyişimizden dolayı yalnızca ANONİM olarak üçüncü şahıslar veyahut şirketlerle paylaşılmaktadır. Toplanan kişisel veriler yüksek algoritmalı şifreleme sistemine sahip harici belleklerde tutulmaktadır, ayrıca üçüncü kişiler ile veri paylaşımı mail yoluyla olduğunda güvenlikli mail hesabından işlem yapılmaktadır, veri sorumlusu olarak MONDAY BOX kanuni yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmektedir.

Söz konusu verileri Web sitelerimize kayıt, sitelerimizdeki ürünleri veya hizmetleri satın almak/ sipariş etmek, haber bültenimize abone olmak, geribildirim göndermek, anket doldurmak veya mevcut olan herhangi bir seçenek ile bizimle iletişime geçmek gibi belli eylemler gerçekleştirdiğinizde de toplarız.

 

MONDAY BOX’IN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

            MONDAY BOX ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Ve 8.Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.


-    Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,

-    Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

-    Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,

-    Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,

-    Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

-    Kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilmesi, hizmetlere erişim sağlanabilmesi, sunulan hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,

-    Genel ve özel kampanyalardan, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi ve yararlandırılması,

-    Kullanıcıların tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesi,

-    Kullanıcıların şikâyet ve başvurularının değerlendirilebilmesi, kişiye özel hizmetler sunulabilmesi,

-    Kullanıcıların beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, ürün, hizmet ve olanakların hatırlatabilmesi,

-    Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi

-    Kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,

-    Kullanıcıların kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,

-    Kullanıcıların ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması ve kurgulanması ve uygulamalarının yönetilebilmesi,

-    Yukarıda “MONDAY BOX OLARAK ne TÜR BİLGİLER TOPLUYORUZ ve nasıl topluyoruz?” başlıklı kısımda açıklanan sair kanallardan elde edilen kişisel verilerin Kullanıcılara ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi ve verilerin elde edilme amacı doğrultusundan kullanılabilmesi, kişisel verilerin saklanmak üzere aktarılması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanmasını ve yedeklenmesi,

-    MONDAY BOX tarafından Kullanıcılara bildirimde bulunabilmesi ve yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti elektronik ileti gönderilebilmesi, web sitesi ve uygulama kullanım şartları, hizmetlerin kullanım şartları, üyelik koşulları, gizlilik ve kişisel veri politikasında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi

-    Kişisel verinin elde edilmesi esnasında Kullanıcılara bildirilecek sair amaçların gerçekleştirilebilmesi ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına ve “KANUN”da belirtilen diğer şekillerde açık rızanıza istinaden bilgi güvenliği tedbirleri de alarak işlemekte ve saklamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI VE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında MONDAY BOX KVKK Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla üçüncü kişiler ve şirketler ile anonim olarak ve yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlüklerine ise kanun kapsamında belirtilen ölçüde ki bilgiler paylaşılabilecektir.

MONDAY BOX, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla elektronik ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere, hizmet sağlayıcılar, yazılım hizmeti alınan, veri işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilir ve aktarabilir.

            Kişisel veriler, yukarıda belirtildiği üzere gibi yalnızca Türkiye’de KANUN (KVKK) kapsamında verileriniz toplanacak ve kanuna uygun şekilde güvenlik koşullarına uyularak saklanacaktır. Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.  

 

MONDAY BOX KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KORUR?

“KANUN” ’un 12. Maddesi kapsamında veriler gizli olarak şifreli harici belleklerde saklanacaktır. Veriler tamamen MONDAY BOX sorumluluğundadır, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. KVKK aydınlatma metninde ve gizlilik politikasında açıkça belirtilen veriler dışında hiçbir veri toplanmamakta ve saklamamaktadır. Verilerin paylaşımı ile ilgili vermiş olduğumuz bilgi doğrultusunda MONDAY BOX tarafından toplanan veriler MONDAY BOX tarafından yasal süreler eşliğinde anonim hali getirilmekte ve üçüncü kişilerle ANONİM şekilde paylaşılmaktadır.            

            Toplanan veriler gizli olarak saklanacak; yasal ve akdi ve bu belgede belirtilen hükümlere aykırı olarak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Aynı zamanda KANUN’un 12. Maddesi gereğince MONDAY BOX; kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun gerekli tedbirleri alır, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olur. MODAY BOX gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşı, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi veya yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumunda derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 

MONDAY BOX KİŞİSEL VERİLERİ NE ZAMAN SİLER, YOK EDER VEYA ANONİMLEŞTİRİR?

            Kişisel veriler, tutulmaları için ilgili yasal mevzuatın düzenlediği sürelerin üst sınırlarda saklanacaktır. Yasal yükümlülüklere yönelik tutulma veya silinme gereklilikleri saklı olmak üzere, kişisel veriler, KVKK Madde 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince silinecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

            MONDAY BOX toplanan verileri sorumluluğu altına aldığı andan itibaren gerekli önlemleri almaya başlar. MONDAY BOX kutu gönderimi konusunda açık onayı alınan veri sahibinin iletişim bilgileri ve açık adresi kanuni üst sınırlar da saklanacak ve yine kanun kapsamında ki sürelerde anonim hale gelecektir. Verileriniz hiçbir zaman hiçbir koşul altında üçüncü bir kişilerle kanun kapsamı dışında ki bir şekilde paylaşılmamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi verileriniz sistemimize kayıt olduktan hemen sonra korumaya alınarak, kutu gönderimi konusunda kullanıcının iletişim ve açık adres bilgisi şirketin anlaşmalı olduğu kargo şirketiyle kanun kapsamında açık rızanız dahilinde paylaşılmaktadır, bu bilgiler dışında şirketimiz tarafından toplanan diğer kişisel veriler üçüncü kişiler ile anonim hale getirilerek paylaşılmaktadır.

 

PEKİ KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

“KANUN” ‘un 11. Maddesi uyarınca Kullanıcı; MONDAY BOX’a başvurarak, kendisi ait;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK Madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) “(d)” ve “(e)” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerinizle ilgili sahip olduğunuz KANUN” ‘un 11. Maddesi uyarınca haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman  destek@itsmondaybox.com adresine e-mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

 

ÇEREZLER (COOKİES)

https://www.itsmondaybox.com ve tüm web siteleri ve ortaklar kullanıcı davranışlarını analiz etmek, genel olarak kullanıcı tabanı hakkında demografik bilgiler elde etmek için çerezleri kullanır. Çerez, herhangi bir web siteye ziyaret ettiğinizde cihazınıza yüklenen küçük bir dosyadır. Cihazınızdaki tarayıcı ayarlarını kullanarak çerez kullanımını yönetebilirsiniz, çerezleri devre dışı bırakırsanız web sitelerimizdeki özellikleri sınırlamış olursunuz.

 

GOOGLE ANALİTİKLERİ

https://www.itsmondaybox.com, Google Inc. (“Google”) tarafından tasarlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analitiklerini kullanır. Google Analitikleri yazılımı kullanıcı davranışlarını analiz etmek için çerezleri kullanır. Tüm veriler (yani TemplateMonster web sitelerindeki etkinlikleriniz) çerezler tarafından toplanır ve Amerika Birleşik Devletlerindeki Google sunucularında saklanır.

Diğer taraftan Google bu verileri genel olarak kullanıcı davranışlarını değerlendirmek için kullanır, site yöneticilerine raporlar oluşturur ve web site etkinlikleri ve internet kullanımı ile ilgili hizmetler için veri tedarik eder. Google, yasal olarak zorunlu durumlarda veya üçüncü partiler bu tür bilgileri Google adına işlediğinde çeşitli verileri üçüncü partilere transfer edebilir.

Google, hiçbir şekilde IP adresinizi Google tarafından toplanan diğer verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcı verilerinizi Google ile paylaşmak istemezseniz tarayıcı ayarlarınızdan çerez kullanımını engelleyebilirsiniz.

 

ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ

https://www.itsmondaybox.com, üye olmak hususunda herhangi bir yaş sınırımız bulunmamaktadır. Yalnızca 14 yaşından küçük çocuklara şirket politikamız gereği ücretsiz kutu gönderimi yapılmamaktadır.  Eğer 14 yaşından küçükseniz web sitelerimizi kullanabilirsiniz ancak ücretsiz kutu gönderimimizden faydalanamazsınız. Eğer bu koşulu ihlal ettiğinizi öğrenirsek hesabınız ve ilgili tüm bilgileriniz silinir. Eğer çocuğunuz tarafından bu koşulların haricinde bize bilgi paylaşıldığını düşünürseniz lütfen şu e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz:  destek@itsmondaybox.com

 

HESAP GÜVENLİĞİ

Hesabınızın ve şifrenizin sizin izniniz olsa bile bütün kullanımlarından ve gizliliğinizin korunmasından siz sorumlusunuz. Sizden izinsiz şifrenizin ya da hesabınızın kullanıldığını tespit ettiğinizde bu durumu derhal bize bildirmelisiniz.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA HAKKI

Katılımcılar sunulan kampanyalara ya da diğer programlardan çıkma hakkına sahiptir. Üyeliği iptal edilen katılımcının tüm bilgileri silinir. Web sitemizdeki üyeliğinizi Hesabım menüsü altından silebilirsiniz.

 

ÜRÜNLERİN SEVKİYATI

MONDAY BOX her ay binlerce tüketiciye ürün göndererek denemesini sağlar. Gönderilen ürünlerin zamanında iletilmesi konusunda gerekli tüm önlemler alınır, fakat kargo sektörünün yapısından dolayı gecikmelerden sorumlu değildir.

MONDAY BOX tarafından üyelerine gönderilen ürünler satılmak amacıyla gönderilmemiştir. Gönderilen ürünler, hizmetler ve kuponların satışı kesinlikle yasaktır. Üyelerin bu koşulun ihlali yönündeki davranışı, MONDAY BOX platformundan çıkarılması ile sonuçlanabilir.

 

İLETİŞİM

https://www.itsmondaybox.com sitesinde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili; her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize destek@itsmondaybox.com adresinden iletebilirsiniz.

 

 

 

MONDAY BOX’A ÜYE OLUNARAK VERİLEN AÇIK RIZA VE KABUL BEYANI


            Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, kişisel verilerinin bu belgede yer verilen amaç, kapsam ve şekilde MONDAY BOX tarafından işlenmesine açık rıza verdiğini ve yine kişisel verilerinin işbu belgede yer verilen şekillerde üçüncü kişiler tarafından işlenebileceğini anladığını ve açıkça onayladığını beyan ve kabul etmiş olur.

 

KULLANIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI

         Yukarıda yazılı gizlilik sözleşmesini ve çerez politikasını MONDAY BOX’A üye olduktan sonra açıkça kabul etmiş olacaksınız. Şartlar siz kullanıcılar için uygun değil ise üye olmaktan imtina ediniz ve derhal üyelikten ayrılma hakkınızı kullanabilirsiniz.

MONDAY BOX’IN kullanım koşulları gereği üyelik yaş sınırını dikkat etmeniz gerekmektedir, aksi tespit edildiğinde üyeliğiniz tarafımızca herhangi bir bildirime ihtiyaç duyulmadan iptal edilecektir. Ayrıca kullanıcılardan toplanan veriler kullanıcıya ait olması gerekmektedir, aksi takdir oluşabilecek problemlerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Her bir gerçek şahıs sitemizde bir üyelik hakkına sahiptir, aksine bir tespitimiz söz konusu olur ise kişinin üyeliği herhangi bir bildirim yapmadan tarafımızca derhal sonlandırılacaktır. Siteye üye olmanız tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanma hakkını garanti etmez, MONDAY BOX olarak sunulan hizmetleri herhangi bir nedenle hiçbir sorumluluk altına girmeden askıya alma veya reddetme hakkını saklı tutmaktayız.

MONDAY BOX olarak verilecek hizmetlerden; üyelik yaşını doldurmuş olmanız, tarafınızca doldurulacak üyelik formundaki verilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt etmeniz, verilerinizin tarafımızca yasal koşullar altında saklanmasına açıkça rıza vermeniz koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmadan yararlanabileceksiniz.